-  Quy cách: Lon 450gr
   -  Giá chÆ°a VAT: 598.182 VNĐ
   -  Giá có VAT: 658.000 VNĐ
   -  Tính PV: 300
GIÁ:
521.818 vnđ

CHỨC NĂNG