THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty Cổ Phần Nhượng Quyền Thương Mại Quốc Tế G10
* Địa chỉ: Số 16 N8A khu đô thị mới Trung Hòa, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
* Số điện thoại: 043-2222335
* Fax: 043-2222335
GCN đăng ký doanh nghiệp/đầu tư số:0106786513